2013/7/7 Rads様と交流戦を行いました。CyAC DOM

 

2013/8/2 TeWS様と交流戦を行いました。CyAC S&D

1,[STANDOFF] MIE 6-8 TeWS

2,[RAID]          MIE 1-8 TeWS

2013/8/7 CuRe様と交流戦を行いました。 CyAC S&D

1,[STANDOFF] MIE 8-6 CuRe

2,[EXPRESS]    MIE 8-4 CuRe

 

2013/8/20 toMo様と交流戦を行いました。 CyAC S&D

1,[EXPRESS]      MIE 8-1 toMo

2,[STANDOFF]    MIE 8-1 toMo

2013/8/24 Gsip様と交流戦を行いました。 CyAC S&D

1,[STANDOFF]    MIE 5-8 Gsip

2,[YEMEN]          MIE 7-8 Gsip

3,[RAID]             MIE 8-6 Gsip

2013/8/30 Mark様と交流戦を行いました。 CyAC S&D

1,[EXPRESS]      MIE 8-7 Mark

2,[STANDOFF]   MIE 8-4 Mark

3,[RAID]            MIE 5-8 Mark

2013/9/7 Alfa様と交流戦を行いました。 CyAC S&D

1,[EXPRESS]   MIE 8-3 Alfa

2,[YEMEN]      MIE 8-7 Alfa

3,[RAID]         MIE 6-8 Alfa

2013/9/15 Alfa様と交流戦を行いました。 CyAC S&D

1,[RAID]          MIE 8-7 Alfa

2,[STANDOFF] MIE 8-5 Alfa

2013/9/16 Alfa様と交流戦を行いました。 CyAC S&D

1,[STANDOFF] MIE 7-8 Alfa

2,[RAID]          MIE 8-2 Alfa

3,[CARGO]       MIE 8-4 Alfa

2013/9/20 TeWS様と交流戦を行いました。 CyAC S&D

1,[STANDOFF] MIE 8-7 TeWS

2,[RAID]          MIE 3-8 TeWS

3,[EXPRESS]    MIE 8-5 TeWS

2013/9/23 DaRG様と交流戦を行いました。 CyAC S&D

1,[RAID]         MIE 6-8 DaRG

2,[CARGO]      MIE 8-3 DaRG

3,[EXPRESS]   MIE 8-5 DaRG

2013/9/26 Alfa様と交流戦を行いました。 CyAC S&D

1,[STANDOFF] MIE 7-8 Alfa

2,[YEMEN]       MIE 2-8 Alfa

2013/12/28 POPO様と交流戦を行いました。 CyAC S&D

1,[Freight]     MIE 6-8 POPO

2,[Tremor]     MIE 8-5 POPO

3,[Warhawk]  MIE 8-7 POPO

4,[Octane]      MIE 8-3 POPO

2014/1/5 Mark様と交流戦を行いました。 CyAC S&D

1,[Octane]         MIE 3-8 Mark

2,[Warhawk]     MIE 8-6 Mark

3,[Tremor]        MIE 2-8 Mark

2014/1/6 NMW様と交流戦を行いました。 CyAC S&D

1,[Octane]       MIE 6-8 NMW

2,[Warhawk]   MIE 1-8 NMW